En del av Move Management Kontakta oss

Vad är coaching?

Professionell Coaching är en kraftfull samtalsmetodik för att hjälpa människor och grupper att nå sina mål. Den Professionella Coachingen användas framgångsrikt som ledarverktyg för att öka självmotivering och ansvarstagande hos medarbetare och kollegor.

PROFESSIONELL COACHING

Coaching är kommunikation och lärande. Coaching är ett verktyg för förändringsarbete. Coaching innebär respekt och stort intresse för andra människor och deras utveckling. Coaching är kul och inspirerande, eftersom metoden skapar utrymme för varje individ att utvecklas på det sätt som är bäst för hen, ofta på ett stimulerande sätt och alltid med den bästa avsikt. Humor får gärna ta plats i coaching då det hjälper lärandet. Professionell coaching vilar på den goda viljan och den goda intentionen. All professionell coaching vill väl, vill nå det som är bäst för klienten och hens mål. Det är klientens agenda som följs och coachen har inga egna syften och mål med coachingen.

COACHPROCESSEN

En coachprocess startar med att definiera nuläget och det önskade läget, dvs. målet. Sedan arbetar klienten med hjälp av coachen med att hitta en strategi för att förflytta sig från nuläget till målet. Den professionella coachingen är mer än en resultat- och lösningsfokuserad samtalsteknik. Den fokuserar på klientens villighet och de valmöjligheter som uppstår på vägen mot målet. Klienten får nya insikter och större medvetenhet genom att inta olika perspektiv, då utvecklas en tydlig bild av hur hen kan uppnå sitt önskade läge. Klienten får helt enkelt ett hållbart och långsiktigt lärande om sig själv och utvecklar sin självkännedom och målfokusering. Coachen agerar som en processledare för utvecklingen genom att vara transparent och värderingslös. Klienten hålls hela tiden ansvarig för sin process, sina val och handlingar och det är det som gör coachingen så kraftfull som utvecklingsverktyg för ett förändrat beteende.

COACHING PÅ COACHWALK

Vår coachutbildning är ett första steg på ICF:s (International Coach Federation) ACTP-program som leder till certifiering (läs mer på www.icfsverige.se). Vi följer ICF:s standard. Den innehåller metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer som utgör den bas och teknik som coachen använder. I den professionella coachingen ger coachen inte råd och instruktioner, såsom inom t.ex. mentorskap, vägledning eller rådgivning. Istället använder coachen aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att skapa nya perspektiv och medvetenhet. Det leder klient vidare med hjälp av sina egna erfarenheter och sin egen villighet. När människor gör egna val så skapas en lojalitet att följa dem som är mycket starkare än om det föreslagits av någon annan. Dessutom är klienten den som innerst inne vet bäst vad som kommer att kunna ta dem mot deras mål. Coachen hjälper till att förankra valen och skapa en fördjupad medvetenhet kring detta. På CoachWalk tillämpar vi dessutom en rad verktyg för att förstärka coachprocessen. Dessa är hämtade från mental träning, NLP, Transformerande coaching, coachande handledning och Kotter’s förändringsmetodik.