En del av Move Management Kontakta oss

Utbildning

Coachande Handledning

Coachande Handledning är en diplomutbildning som ger dig en effektiv kommunikationsmetod och nya perspektiv på samarbete och relationer. I utbildningen ingår kort om grunderna i professionell coaching samt ICF:s 11 kärnkompetenser. I varje moment i utbildningen får du både teori, öva praktiskt samt träna handledning. Det ingår även 6 mentorhandledningstimmar. Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

I denna processutbildning utvecklas du i din profession samt får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

  • Du lär dig en metod för att utveckla professionella relationer och system
  • Du får ett strategiskt, flerdimensionellt och dynamiskt samtals- och ledarverktyg
  • Du förfinar din coachkompetens
  • Utbildningen ger 42 CCEU-poäng

VÄRDET FÖR ORGANISATIONEN

Efter utbildning inom Coachande Handledning har du bra metoder för att handleda andra coacher, ledare och professionella som i sin tur leder och coachar andra. Kunskaperna är även effektiva i alla situationer som omfattar ledarstöd/ledarutveckling och där du pratar med någon om någon t ex om du arbetar inom HR och samtalar med en chef om en medarbetare.

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före konferensens start debiteras 75 % av totalt pris.
Vid avbokning senare än 2 veckor före konferensens start debiteras 100 % av totalt pris
Vid ev. sjukdom går det bra att boka om sig till en senare omgång inom ett år. 

Kommande kurstillfällen

Steg 1: 29-30/9, Steg 2: 4-5/11, Steg 3: 28-29/1

Datum & tid
2020-09-29, 08:30

Plats
Fersens väg 3a, Malmö

Pris
35 000 kr exkl. moms

Steg 1: 20-21/1, Steg 2: 24-25/3, Steg 3: 27-28/5

Datum & tid
2021-01-20, 08:30

Plats
Fersens väg 3a, Malmö

Pris
35 000 kr exkl. moms