En del av Move Management Kontakta oss

Utbildning

Coachande Handledning

Coachande Handledning är en diplomutbildning som ger dig en effektiv kommunikationsmetod och nya perspektiv på samarbete och relationer. I utbildningen ingår kort om grunderna i professionell coaching samt ICF:s 11 kärnkompetenser. I varje moment i utbildningen får du både teori, öva praktiskt samt träna handledning. Det ingår även 6 mentorhandledningstimmar. Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

I denna processutbildning utvecklas du i din profession samt får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

  • Du lär dig en metod för att utveckla professionella relationer och system
  • Du får ett strategiskt, flerdimensionellt och dynamiskt samtals- och ledarverktyg
  • Du förfinar din coachkompetens

VÄRDET FÖR ORGANISATIONEN

Efter utbildning inom Coachande Handledning har du bra metoder för att handleda andra coacher, ledare och professionella som i sin tur leder och coachar andra. Kunskaperna är även effektiva i alla situationer som omfattar ledarstöd/ledarutveckling och där du pratar med någon om någon t ex om du arbetar inom HR och samtalar med en chef om en medarbetare.

Kommande kurstillfällen

Steg 1: 17-18/9, Steg 2: 26-27/11, Steg 3: 22-23/1

Datum & tid
2019-09-17, 08:30

Plats
Coachwalks lokaler, Fersens väg 3a, Malmö

Pris
35 000 kr exkl. moms

Steg 1: 15-16/1, Steg 2: 24-25/3, Steg 3: 9-10/6

Datum & tid
2020-01-15, 08:30

Plats
Coachwalks lokaler, Fersens väg 3a, Malmö

Pris
35 000 kr exkl. moms