En del av Move Management Välkommen att kontakta oss

Utbildning

2021 och framåt

CoachWalk har under 11 år legat i framkant vad gäller coaching och coachutbildningar i Sverige, i syfte att skapa ett hållbart engagemang och därigenom affärsnytta för både människor och organisationer. I dagens läge där ständig förändring och utveckling är en del av grundkraven, formulerar vi konkreta handlingsalternativ framåt tillsammans med våra kunder, såväl enskilda klienter som organisationer.

I klartext erbjuder vi professionell coachning, chefs- och medarbetarstöd, förändringshantering och utvecklingsstöd samt utbildningar inom coachning på olika nivåer. I dagsläget sker detta till allra största del virtuellt på en plats nära dig; fysiskt utgår vi ifrån Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Jönköping och Karlskrona.

Året 2020 innebar en rad utmaningar för de flesta av oss. Med bl.a. lärdomarna från denna period som utgångspunkt, kommer vi att under 2021 arbeta fram en förnyad plan i syfte att bredda och fördjupa vårt utbud och samtidigt göra det tillgängligt på fler platser än vad som har varit möjligt hittills. Vi återkommer med mer information om detta snarast möjligt.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!