Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Inspiration

Hållbart lärande med AGES-modellen

Coaching concept with vignetting effect

Varför vi har valt att arbeta med lärande utifrån AGES-modellen.  

Läs mer

The value of business coaching from Google CEO Eric Schmidt

Eric Schmidt förklarar varför det är så viktigt att ha en coach.

Läs mer

How Not to be a Slave to Your Brain: Mindfulness for Mental Health

Big Think and the Mental Health Channel are proud to launch Big Thinkers on Mental Health, a new series dedicated to open discussion of anxiety, depression, and the many other psychological disorders that affect millions worldwide.

Läs mer

Ett dilemma i förändringsarbete

Vi kommaratt stöta på människor som inte vill vara med att förändra. Om det är en nyckelperson kan motståndet äventyra hela förändringsarbetet.  Det kommer att underminera förändringsvilligheten hos andra och framdriften av förändringen hotas. VI behöver hantera motståndet  och det kan vara svåra beslut att hantera.

Läs mer

Hur kan vi skapa en positiv skolkultur för eleverna?

CoachWalk Positiv Skolkultur

Alltfler skolledare, rektorer och pedagoger inser värdet av en positivt laddad arbetsmiljö och skolkultur. Att det i själva verket är en nyckel till välfungerande socialt samspel och lyckade akademiska prestationer kan nog de flesta av oss instämma i.

Läs mer

John Kotter – Communicating a Vision for Change

Dr. Kotter give you important tips about how to communicate a new vision.

Läs mer

The Importance of Urgency

Without a true sense of urgency, any change effort is doomed. Watch John Kotter discuss the need for urgency and how managers create and sustain it in their organizations.

Läs mer

The power of believing that you can improve

Carol Dweck researches “growth mindset” — the idea that we can grow our brain’s capacity to learn and to solve problems. In this talk, she describes two ways to think about a problem that’s slightly too hard for you to solve. Are you not smart enough to solve it … or have you just not solved it yet? A great introduction to this influential field.

Läs mer

Inside the Superhuman World of the Iceman

Wim Hof first caught the attention of scientists when he proved he was able to use meditation to stay submerged in ice for 1 hour and 53 minutes without his core body temperature changing. Since then, he’s climbed Mount Everest in his shorts, resisted altitude sickness, completed a marathon in the Namib Desert with no water and proven under a laboratory setting that he’s able to influence his autonomic nervous system and immune system at will.

Läs mer

Brian Johnson – Smartcuts by Shane Snow

Here are 5 of my favorite Big Ideas from ”Smartcuts” by Shane Snow. Hope you enjoy!

Läs mer

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30