Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Dataskyddspolicy

Coachwalk ska ha ett proaktivt förhållningssätt samt ett professionellt ramverk

för hur vår information kring personuppgifter hanteras, samt att det sker på ett

säkert och korrekt sätt. Informationssäkerheten kring persondata ska vara hög,

eftersom det är affärskritiskt för verksamheten. Vi ser till att samtliga

personuppgifter alltid är skyddade i våra system och att behandlingen följer

både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Till personuppgifter räknas all information som kan användas för att identifiera

en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande information

såsom namn och personnummer, men även kontaktuppgifter och foton.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi

skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller

dela uppgifter med andra mottagare än de som anges här. I sådant fall

kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår

och samtycka till dessa. Den senaste versionen av informationen finns alltid

publicerad på vår hemsida.

Kund

Till kund räknas de företag, organisationer och personer som ingår avtal med

Coachwalk och-/eller dess underleverantörer och köper tjänster inom bl.a.

ledarskap, kommunikation, coaching och facilitering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas till stor del in via våra digitala plattformar, men ska

även behandlas korrekt i andra delar av verksamheten, såsom i

kundkommunikation, supportärenden och administration.

Coachwalk strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EESområdet.

I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av

våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex.

dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på

samma säkra sätt som vi gör.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Coachwalk behandlar personuppgifter för att kunna hantera köp av tjänster,

t.ex. genom att teckna avtal, skicka bekräftelser, fakturera samt följa upp

affärer och säkerställa att vi levererat enligt överenskommelse.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av personuppgifter till andra mottagare.

Om vi delar personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att

hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Aktiebolaget Skillnad AB

Move Management AB

Samuraj Data AB

Lundgren + Lindqvist AB

Interactive Profiles AB

Visma

Dropbox

Mailchimp

Google

Hantering av företagskunder

Coachwalk behandlar uppgifter om den som är ställföreträdare eller

kontaktperson för en företagskund för att hantera förhållandet med

företagskunden. Dessa uppgifter behandlas t.ex. för att registrera den som

ställföreträdare eller kontaktperson i Coachwalks kundregister.

Hantering av förfrågningar

Coachwalk behandlar kunduppgifter för att hantera förfrågningar, skicka

offerter och kommunicera med kunden i olika kanaler.

Genomförande av events

Coachwalk behandlar kunduppgifter i syfte att kunna genomföra events

genom att registrera deltagare i olika digitala plattformar.

Uppföljning och utvärdering

Coachwalk behandlar uppgifter som lämnas vid uppdragets slut, t.ex. genom

utvärderingar, för uppföljning och sammanställning.

Cookies

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en

fil på användarens dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida.

Vi använder cookies för att öka användarvänligheten av vår hemsida.

Rättigheter

Som kund har man vissa rättigheter kopplade till sina personuppgifter som är

sparade hos Coachwalk. Man har bland annat rätt att få ut ett registerutdrag

med personuppgifter och få sina uppgifter korrigerade eller raderade inom 72

timmar. Man kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter

man har på Datainspektionens hemsida.

Tidsfrist för radering

Vi åtar oss att automatiskt, under aktuellt avtal, gallra avaktiverad

organisation/team/grupp/användare, inklusive backuper. Gallringen innebär

borttagning av alla personuppgifter, med undantag av statistikunderlag, som

anonymiseras. Även administrativa uppgifter, utanför digitala plattformar ska

gallras inom 12 månader efter att en kundrelation eller ett uppdrag avslutats.

Kontakt:

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter är man välkommen att

kontakta oss. Om man inte skulle vara nöjd med det svar man fått har man rätt

att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Coachwalk AB

556781-6292

St Gertrudsgatan 3

211 25 Malmö , Sverige

Kontaktperson: Lars Leiram

Telefon: 073-3601718

E-post: lars@move.se

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30