Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Perfect business partnership as a connecting puzzle shaped as two trees in the form of human heads connecting together to complete each other as a corporate success metaphor for cooperation and agreement as equal partners.

Coachande Handledning

Coachande Handledning är en diplomutbildning som ger dig en effektiv kommunikationsmetod och nya perspektiv på samarbete och relationer. I utbildningen ingår kort om grunderna i professionell coaching samt ICF:s 11 kärnkompetenser. I varje moment i utbildningen får du både teori, öva praktiskt samt träna handledning. Det ingår även 6 mentorhandledningstimmar. Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

I denna processutbildning utvecklas du i din profession samt får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

  • Du lär dig en metod för att utveckla professionella relationer och system
  • Du får ett strategiskt, flerdimensionellt och dynamiskt samtals- och ledarverktyg
  • Du förfinar din coachkompetens

VÄRDET FÖR ORGANISATIONEN

Efter utbildning inom Coachande Handledning har du bra metoder för att handleda andra coacher, ledare och professionella som i sin tur leder och coachar andra. Kunskaperna är även effektiva i alla situationer som omfattar ledarstöd/ledarutveckling och där du pratar med någon om någon t ex om du arbetar inom HR och samtalar med en chef om en medarbetare.

 

 

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30