Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Teambook

Teambook ett unikt digitalt stöd för att utveckla team – och deras resultat

Teambook följer och stöttar de betendeförändringar som en lednings- eller arbetsgrupp bestämt sig för att göra – så att det verkligen blir en långsiktigt hållbar förändring. Digitalt och över tid.

Teambook är utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling, men har en rad andra användningsområden:

EFTER EN MEDARBETARUNDERSÖKNING
Oftast finns det anledning att skapa en handlingsplan för förbättringar, som sedan kan följas upp med Uppföljningar i Teambook.

I VÄRDEGRUNDSARBETE
Värdegrunder kopplar till beteenden. Varje team kan ta fram mätbara beteenden kopplade till värdegrunden – som de kan följa upp i Teambook.

I MÅLSTYRNINGSAKTIVETER
Uppföljningarna kan tydliggöra och hålla fokus på de mål som teamet har.
Det kan också ge en möjlighet att målstyra mot ”mjuka” mål:
”Jag trivs på jobbet”, ”Jag jobbar lagom mycket”.

I ETT LEAN-ARBETE
Att arbeta på ett nytt sätt kräver ofta att vi påminner och följer upp. Det kan man använda Teambook till.

ATT FLYTTA UTBILDNING TILL UTVECKLING
En utbildning kan följas upp med Uppgifter som flyttar teorin till praktiskt handlande och reflektion i vardagen.

I VARDAGEN
Det finns team som använder Teambook i vardagen – utan att det är en del av något riktat utvecklingsarbete. De sätter sig själva och bestämmer vad de behöver hålla fokus på och skriver in dem som uppföljningar.

Teambook är den tredje pusselbiten 

Enligt Stanford-forskaren BJ Fogg behövs tre saker för att beteendeförändringar ska ske:

 • Motivation
 • Förmåga
 • Och löpande ”triggers” – påstötningar och påminnelser

Under temautvecklingar och/eller andra former av utbildning eller insats skapas ofta motivation och förmåga. Men när vardagen tränger sig på faller de nya beteendena bort – undanträngda av de vanor och rutiner som redan finns.

Det är här som Teambook kommer in.
Genom att följa upp, stötta, påminna och mäta skapas de triggers som behövs för att skapa utveckling och göra den långsiktigt hållbar, en del av vardagskulturen.

Teambook är digitalt och följer upp det analoga arbetet som görs av konsulter, HR-specialister, utbildare och andra som bidrar till förändringsenergi.

Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model:
Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)

Tio skäl att använda Teambook

 • Det ger hög effekt. Flertalet team som använder Teambook ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med tio procent.
 • Det skapar långsiktighet och hållbar effekt av insatser. Teambook stöttar att nya beteenden blir nya vanor och blir en del av kulturen.
 • Teambook gör beteendeförändringar uppföljningsbara 
och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
 • Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.
 • Teambook skapar aktivitet. Det går inte att tänka 
sig till förändring – det behöver göras.
 • Teambook gör det lätt att följa teamet, coacha 
och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
 • Teambook skräddarsys för varje team, med just
 de uppföljningar och tjänster som passar.
 • Teambook bidrar till mätbarhet och tydlighet i förändringsprocesser.
 • Teambook flyttar utvecklingsinsatsen från konferensrummet till vardagen.
 • Det är en ”molnet-tjänst” som fungerar på alla plattformar. På webben, paddan eller i mobilen. Som webb eller app.

Jörgen Jonsson är ansvarig för Teambook hos oss på Move. När du kontaktar Jörgen så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når honom på jorgen@move.se eller +46 708 27 80 01

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30