Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Kommunikation

Ett företags kommunikation – och hur väl den fungerar – är en avgörande framgångsfaktor.

Ledarens roll har förändrats bara på några årtionden. Idag räcker det inte att vara en lysande strateg och en sylvass analytiker – en modern ledare måste också nå fram till sina medarbetare och bygga relationer för att väcka vilja, motivation och engagemang.

Det räcker inte att medarbetarna förstår visionen, värderingarna och de gemensamma målen, de behöver också känna sig engagerade och delaktiga. För det krävs bra kommunikation på flera olika plan.

På Move arbetar vi med flera angelägna områden: från ledarkommunikation, intern kommunikation och kommunikation vid förändring, till presentationsteknik, retorik och hur man utvecklar och kommunicerar värderingar. I likhet med alla våra insatser så anpassar vi arbetsformen efter era behov.

Oftast leder vi workshops med lednings- och medarbetargrupper, levererar längre eller kortare utbildningar, eller ger löpande konsultstöd.

Lars Leiram är ansvarig för området Kommunikation hos oss på Move. När du kontaktar Lars så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov.  Du når honom på lars@move.se eller + 46 733 601 718.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30