Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Certifieringar och ICF

Alla våra coacher är certifierade individuellt hos ICF (International Coach Federation). Det finns tre certifieringsnivåer idag och de är ACC, PCC och MCC.

ACC – Accredited Certified, våra coacher som har denna certifiering har minst 88 utbildningstimmar, minst 10 egna mentorcoachtimmar och minst 100 klienttimmar. CoachWalk har 4 ACC coacher.

PCC– Professional Certified Coach, coacher som har denna certifiering har minst 125 utbildningstimmar, minst 20 egna mentorcoachtimmar och minst 750 klienttimmar. CoachWalk har 6 PCC coacher.

MCC– Master Certified Coach, coacher som har denna certifiering har minst 200 utbildningstimmar, minst 30 egna mentorcoachtimmar och minst 2500 klienttimmar. CoachWalk har 1 MCC coach.

Alla våra coacher är dessutom utbildade i Coachande Handledning som innehåller ytterligare 56 utbildningstimmar och egen handledning minst 10 timmar.

CoachWalk har en egen Certifiering på PCC-nivå

Alla coachskolor som kvalitetssäkrar hela sitt coachprogram mot ICF får certifiera själva på PCC-nivå. Våra certiferingskrav ser ut så här:

  • Minst 125 h i vårt ACTP-program
  • Minst 375 klienttimmar
  • Minst 20 MC timmar varav minst 10 h med PCC eller MCC.
  • Coaching inspelad och godkänd av 2 oberoende MCC varav 1 extern.
  • Våra externa mastercoacher är: Helena Wennerhill & Sati Bacchus

ICF – International Coach Federation

Är den branschorganisation som har kvalitetssäkrat vårt utbildningsprogram med alla våra coachutbildningar. På CoachWalk har vi en ACTP ackreditering. ACTP betyder Accredited Coach Training Program. Du som väljer att gå den här vägen till din certifiering söker ACTP vägen hos ICF.

Vårt ACTP program innehåller:

  • Grundutbildning/diplomutbildning till ACC (88 h)
  • Coachande Handledning (42 h)
  • Coachande Förändringsledning (52 h)
  • Transformational Presence & Leadership Coaching (52 h)
  • Fördjupningsutbildning till PCC&MCC – nivå (16 h). Här kan du ta ett av tre steg i taget á 8 h.

Inom ICF pratar man om ACSTH timmar och poäng. ACSTH betyder: Accredited Coach Student Training hours. De timmar vi har i vårt program är sådana timmar.

Du som väljer att gå en av våra utbildningar (och inte hela programmet) från vårt program söker (om det räcker till minst det antal timmar som behövs för respektive certifieringsnivå) den här vägen till din certifiering,  söker ACSTH vägen hos ICF.

Går du enstaka kurser som ICF ackrediterat så heter motsvarande timmar CCEU. CCE eller CCEU betyder: Continous Coach Education Units. Dessa timmar kan användas fristående när du samlar timmar (poäng) till din certifiering. Har du t ex gått en coachutbildning hos en annan coachskola så kan du samla timmar därifrån och från oss. När du lägger ihop dina timmar och har minst det antal som krävs för en certifiering så ansöker du sedan genom PORTFOLIO vägen hos ICF.

Du kan alltså nå en certifiering genom 3 olika vägar: ACTP, ACSTH & CCE.

Vi hjälper dig gärna vidare. Kontakta Britt Weide som är vår Master Coach. britt.weide@coachwalk.se

ICF:s hemsida är: www.coachfederation.org

 

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30