Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Evenemangsvynavigation

Kalender

mars 2018
12 Mar
UTBILDNING

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach DC CoachWalk Malmö

Vår utbildning till Diplomerad Coach vänder sig till alla som möter människor i sin vardag och vill hitta verktyg att leda dem genom att använda sig av deras egen motivation och drivkrafter. Läs mer om vad ICF Professionell Coaching är här. Vår utbildning är en processutbildning. Det innebär att vi delar upp lärandet i fyra steg och baserar inlärningen på modern forskning kring lärande, AGES. Utbildningen ger dig kunskap om de 11 kärnkompetenserna och en verktygslåda för att utöva professionell coaching. Verktygen är…

13 Mar
KURS
UTBILDNING

Medveten Facilitering

pusselbit_1920x900

Medveten facilitering - led effektiva möten och workshops Hur leder jag ett effektivt möte? Hur designar jag en workshop där alla deltagare är engagerade och delaktiga? Hur skapar jag ett kreativt och lärande klimat där deltagarna tar ansvar för resultatet? Vilken är min roll som workshopledare och vilka situationer kan jag hamna i? Kursen ger dig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i att leda möten och workshops – allt från ditt eget förhållningssätt som facilitator till konkreta metoder för olika…

april 2018
09 Apr
UTBILDNING

Diplomerad Coach (Göteborg)

Diplomerad Coach DC CoachWalk Malmö

Vår utbildning till Diplomerad Coach vänder sig till alla som möter människor i sin vardag och vill hitta verktyg att leda dem genom att använda sig av deras egen motivation och drivkrafter. Läs mer om vad ICF Professionell Coaching är här. Vår utbildning är en processutbildning. Det innebär att vi delar upp lärandet i fyra steg och baserar inlärningen på modern forskning kring lärande, AGES. Utbildningen ger dig kunskap om de 11 kärnkompetenserna och en verktygslåda för att utöva professionell coaching. Verktygen är…

17 Apr
UTBILDNING

Coachande Handledning

Perfect business partnership as a connecting puzzle shaped as two trees in the form of human heads connecting together to complete each other as a corporate success metaphor for cooperation and agreement as equal partners.

Denna utbildning är för dig som idag arbetar som coach eller möter människor i din profession som behöver utveckla sin relation med en tredje person t ex medarbetare. I denna processutbildning utvecklas du i din profession och får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv. VÄRDE FÖR DELTAGAREN Du lär dig ett effektivt ledar- och samtalsverktyg Utbildningen ger dig en dynamisk kommunikationsmetod och processkunskap Du blir stärkt i din egen inre auktoritet VÄRDET I ORGANISATIONEN Efter…

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30