Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Laddar Evenemang
19 jan
Perfect business partnership as a connecting puzzle shaped as two trees in the form of human heads connecting together to complete each other as a corporate success metaphor for cooperation and agreement as equal partners.

Coachande Handledning

UTBILDNING

Denna utbildning är för dig som idag arbetar som coach eller möter människor i din profession som behöver utveckla sin relation med en tredje person t ex medarbetare. I denna processutbildning utvecklas du i din profession och får kombinera kraften hos både det coachande förhållningssättet och handledningens flerdimensionella perspektiv.

VÄRDE FÖR DELTAGAREN

  • Du lär dig ett effektivt ledar- och samtalsverktyg
  • Utbildningen ger dig en dynamisk kommunikationsmetod och processkunskap
  • Du blir stärkt i din egen inre auktoritet

VÄRDET I ORGANISATIONEN

Efter utbildning inom Coachande Handledning har du bra metoder för att handleda andra coacher och professionella som i sin tur leder och coachar andra. Kunskaperna är även effektiva i alla situationer som omfattar chefsstöd/chefsutveckling och där du pratar med någon om någon t ex om du arbetar inom HR och samtalar med en chef om en medarbetare. Kursmaterial
 och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide ingår i utbildningen.

KURSUPPLÄGG

  • 2+2+2 dagar förlagda på 6 månader
  • Fördjupning av coachingens grunder
  • Kommunikations- och handledningsmodeller t ex 7-eyed model
  • 6 timmar individuell mentorcoaching, 4 sessioner a´1,5 timmar
  • Utbildningen ger 42 CCEU (utbildningstimmar)

Boka Utbildningen!

*Utbildning:

*Startdatum:

*Namn:

*Telefon:

*E-post:

Meddelande:

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30