Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Hur kan vi skapa en positiv skolkultur för eleverna?

CoachWalk Positiv Skolkultur

Alltfler skolledare, rektorer och pedagoger inser värdet av en positivt laddad arbetsmiljö och skolkultur. Att det i själva verket är en nyckel till välfungerande socialt samspel och lyckade akademiska prestationer kan nog de flesta av oss instämma i. Även om vi vet detta är etablerandet av en god skolkultur och hur det går till, inte självklart. Så vad är det då som behövs och hur formar vi en kultur där alla får utrymme och vill bidra till vidare utveckling med andra människors väl i fokus?

Hur kan vi skapa en positiv skolkultur för eleverna?

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30