Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Hållbart lärande med AGES-modellen

Coaching concept with vignetting effect

Varför vi har valt att arbeta med lärande utifrån AGES-modellen.  

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller forskning och teorier kring lärande och förändring. Därför har vi valt att arbeta med lärande utifrån AGES-modellen.  

I en värld där utbildningsbehov ökar i organisationer i samma takt som utvecklingen i omvärlden, uppstår frågan om hur lärande sker på bästa sätt. Den tidigare formen med blockinlärning har starkt ifrågasatts av neurovetare. Neurovetenskaplig forskning har visat att det finns bättre sätt för inlärning än blockinlärning, om man vill uppnå hållbar inlärning.  ‘

Läs mer i artikeln: Learning that Last Through AGES Davachi, Kiefer, D Rock, L Rock. Neuroleadership Institute 2010.

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30