Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Föreskriften från Arbetsmiljöverket, CoachWalk Malmö

Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket har potential att skapa förändring…

Idag har vi varit på Chefsnätverket Close frukostseminarium hos Setterwalls Advokatbyrå där vi fick en inblick i de lagliga aspekterna och arbetsgivaransvaret i den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Tack för trevligt arrangemang och intressanta frågeställningar. Vi på CoachWalk är ju självklart engagerade i ämnet utifrån vårt arbete med organisationers utveckling. Med Coachingen som bas ser vi hur arbetet med den nya föreskriften kan minska stress och förbättra den sociala arbetsmiljön och samtidigt skapa värde för organisationen. I föreskriften är det tydligt att arbetsgivaren har ett stort ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En intressant frågeställningar är hur medarbetarna kan involveras för att möjliggöra ett förändrat beteende och skapa en kultur med öppen kommunikation, delaktighet och där alla känner ansvar för att förebygga och minska riskerna för ohälsosam påverkan av stress. På CoachWalk möter vi många chefer och medarbetare som lever med denna utmaning dagligen och vi vet därför att lösningen är komplex och inbegriper självvalda förändringar på individnivå. Spännande fortsättning följer…

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30