Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Thomas360

Thomas360 ger en objektiv ram för att identifiera utvecklingsområden, öka självkännedom och skapa målinriktadeutvecklings- och utbildningsplaner i linje med verksamhetens mål. Det skapar en miljö för konstruktiv feedback, så att dina medarbetare får förståelse för sin personliga påverkan och hur de kan förbättra sin effektivitet. 360°- återkoppling stöder skapandet av personliga utvecklingsplaner och den motivation som behövs för att förändra beteenden.

Personprofilanalys DISC-profilen
Disc-profilen ger en bild över hur människor beter sig på arbetet och mäter beteendemässiga egenskaper så som

  • Arbetsrelaterade styrkor
  • Motivationsfaktorer
  • Rädslor
  • Kommunikations- och ledarstil
  • Beteende under press och stress

Besök hemsidan för Thomas360 här!

 

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30