Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Hållbart Lärande med AGES-modellen

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller forskning och teorier kring lärande och förändring. Därför har vi valt att arbeta med lärande utifrån AGES-modellen.        

I en värld där utbildningsbehov ökar i organisationer i samma takt som utvecklingen i omvärlden, uppstår frågan om hur lärande sker på bästa sätt. Den tidigare formen med blockinlärning har starkt ifrågasatts av neurovetare. Neurovetenskaplig forskning har visat att det finns bättre sätt för inlärning än blockinlärning, om man vill uppnå hållbar inlärning. 

ages

 

För att uppnå långsiktigt lärande behöver Hippocampus engageras. Två kanelbulleliknande strukturer på vardera sidan om Amygdala. Flera studier har kartlagt vilka aktiviteter, som aktiverar och inte aktiverar Hippocampus. Flera ”sanningar” har genom denna forskning visats vara felaktiga. Bland annat sanningen att repetition är bra för inlärning. Däremot är ”Spacing” viktigt för att uppnå hållbar inlärning.

Attention: För att aktivera Hippocampus behövs ett odelat fokus på uppgiften i inlärningen. Delad uppmärksamhet ger sämre inlärning. För att behålla odelad uppmärksamhet behövs tillräckligt med dopamin och noradrenalin. Dopamin signalerar belöning och insöndras vid nyheter, nyfikenhet och målfokusering. Ämnet bör vara relevant och engagera personligen för att bibehålla uppmärksamhet och fokus.

Generation: Att skapa ägarskap av sin inlärning är ett vinnande sätt att skapa nätverk av minnestrådar till och från Hippocampus. Detta sker när eleven upplever stark motivation, förstår informationen, kan sätta in lärandet i en kontext, behålla och använda/införliva sin kunskap på sitt eget sätt i förhållande till tidigare kunskap och erfarenhet. På grund av detta bör elever uppmuntras att lära sig på ett personligt, integrerat och meningsfullt sätt för sig själv.

Emotions: Emotioner påverkar inkodning av minnen. Vid fel användning av en 360-graders personlighetstest eller liknande kan det väcka negativa emotioner t ex säljträning inriktad på kritik eller misslyckande kan skapa aversion till inlärningssituationen, med sämre minnesinkodning till följd. Positiva emotioner med lust, beröm och nyfikenhet skapar mer lust och önskan att lära mer. Att skapa djupa relationer i en grupp kan skapa belöningsupplevelser och därmed öka lärandet. Positiva förväntningar ökar även det inlärningen.

Spacing: Det har visat sig att uppdelning av information över tid är bättre för att skapa hållbar inlärning jämfört med stora massor under kort tid. Att lära in en stor massa på kort tid ökar korttidsprestationen men bara en liten del kan återges efter ett längre intervall. Förutom själva inlärningstillfällena talar studierna för att minnena inkodas även mellan inlärningstillfällena, när vi sover t ex.

Learning that Last Through AGES Davachi, Kiefer, D Rock, L Rock. Neuroleadership Institute 2010.

 

 

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30