Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

GDQ – Group Development Questionnaire

Grupputveckling för att skapa effektiva team

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper en grupp att bli ett högpresterande team. Den är utvecklad och bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA. Idag är GDQ välkänt och används vid teamutveckling.

Genom att göra en GDQ-analys får gruppen ett nuläge som visar hur effektiv den är och i vilken fas den befinner sig i. Resultatet visar också vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin effektivitet och produktivitet och för att nå nästa fas i sin utveckling.

En arbetsgrupp förändras ständigt. Enligt Susan Wheelan sker utvecklingen i fyra olika faser, vilka är:

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet

Fas 2 – Opposition och konflikt

Fas 3 – Tillit och struktur

Fas 4 – Arbete och produktivitet

GDQflöde 2

Gruppen är som mest effektiv i det fjärde stadie och utmaning är att nå dit och befinna sig där så länge som möjligt.

GDQ flöde

Efter att gruppen fått information om GDQ, genomförs mätningen. Alla gruppmedlemmar fyller i ett frågeformulär. Formuläret fylls i individuellt men resultatet presenteras endast som ett gruppresultat och endast för gruppen själva.

Med resultatet som grund arbetar vi fram handlingsplaner för vad gruppen ska arbeta vidare med och hur det ska göras. Återkopplingen tar 3-6 timmar.

Det är nu gruppen som har ansvaret för sin handlingsplan och sitt utvecklingsarbete, men då vi vet att det största hindret för hållbar förändring är att vi lätt faller tillbaka i gamla rutiner och mönster – trots att vi är överens om en förändring., stöttar vi gruppen med Teambook under 3-6 månader. Teambook är ett långsiktigt, digitalt stöd som stöttar gruppen i arbetet med att komma till nästa fas genom att mäta, följa upp, träna och belöna de förändringar man har bestämt sig för.

Efter 3-6 månader följs arbetet upp och utvärderas och ev ny mätning genomförs. Processen genomförs av en GDQ-licensierad konsult.

Spåra från din sida.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30