Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Teambook

Teambook ett unikt digitalt stöd för att utveckla team – och deras resultat

Teambook följer och stöttar de betendeförändringar som en lednings- eller arbetsgrupp bestämt sig för att göra – så att det verkligen blir en långsiktigt hållbar förändring. Digitalt och över tid.

Teambook är utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling, men har en rad andra användningsområden:

EFTER EN MEDARBETARUNDERSÖKNING
Oftast finns det anledning att skapa en handlingsplan för förbättringar, som sedan kan följas upp med Uppföljningar i Teambook.

I VÄRDEGRUNDSARBETE
Värdegrunder kopplar till beteenden. Varje team kan ta fram mätbara beteenden kopplade till värdegrunden – som de kan följa upp i Teambook.

I MÅLSTYRNINGSAKTIVETER
Uppföljningarna kan tydliggöra och hålla fokus på de mål som teamet har.
Det kan också ge en möjlighet att målstyra mot ”mjuka” mål:
”Jag trivs på jobbet”, ”Jag jobbar lagom mycket”.

I ETT LEAN-ARBETE
Att arbeta på ett nytt sätt kräver ofta att vi påminner och följer upp. Det kan man använda Teambook till.

ATT FLYTTA UTBILDNING TILL UTVECKLING
En utbildning kan följas upp med Uppgifter som flyttar teorin till praktiskt handlande och reflektion i vardagen.

I VARDAGEN
Det finns team som använder Teambook i vardagen – utan att det är en del av något riktat utvecklingsarbete. De sätter sig själva och bestämmer vad de behöver hålla fokus på och skriver in dem som uppföljningar.

Teambook är den tredje pusselbiten 

Enligt Stanford-forskaren BJ Fogg behövs tre saker för att beteendeförändringar ska ske:

 • Motivation
 • Förmåga
 • Och löpande ”triggers” – påstötningar och påminnelser

Under temautvecklingar och/eller andra former av utbildning eller insats skapas ofta motivation och förmåga. Men när vardagen tränger sig på faller de nya beteendena bort – undanträngda av de vanor och rutiner som redan finns.

Det är här som Teambook kommer in.
Genom att följa upp, stötta, påminna och mäta skapas de triggers som behövs för att skapa utveckling och göra den långsiktigt hållbar, en del av vardagskulturen.

Teambook är digitalt och följer upp det analoga arbetet som görs av konsulter, HR-specialister, utbildare och andra som bidrar till förändringsenergi.

Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model:
Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)

Tio skäl att använda Teambook

 • Det ger hög effekt. Flertalet team som använder Teambook ökar sin mätbara samarbetseffektivitet med tio procent.
 • Det skapar långsiktighet och hållbar effekt av insatser. Teambook stöttar att nya beteenden blir nya vanor och blir en del av kulturen.
 • Teambook gör beteendeförändringar uppföljningsbara 
och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
 • Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.
 • Teambook skapar aktivitet. Det går inte att tänka 
sig till förändring – det behöver göras.
 • Teambook gör det lätt att följa teamet, coacha 
och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
 • Teambook skräddarsys för varje team, med just
 de uppföljningar och tjänster som passar.
 • Teambook bidrar till mätbarhet och tydlighet i förändringsprocesser.
 • Teambook flyttar utvecklingsinsatsen från konferensrummet till vardagen.
 • Det är en ”molnet-tjänst” som fungerar på alla plattformar. På webben, paddan eller i mobilen. Som webb eller app.

Jörgen Jonsson är ansvarig för Teambook hos oss på Move. När du kontaktar Jörgen så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når honom på jorgen@move.se eller +46 708 27 80 01

Coaching

Ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val är coaching. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

När gav du senast dig själv tid att reflektera och verkligen känna efter hur du vill ha ditt liv – hemma och på jobbet? Har du förverkligat viktiga drömmar? Är du redo att göra nya medvetna val och utmana dig själv på nytt?

Många gånger handlar det om att ställa rätt frågor, inte att ge rätt svar. Att ha ett coachande förhållningsätt som ledare får andra att växa och utvecklas. De blir mer självmedvetna, känner sig trygga och vågar ta steg de inte ens funderat på innan. På köpet får du mer självständiga kollegor och tid över till att leda.

Vi på Move använder ett coachande förhållningssätt på alla nivåer och är även certifierade coacher.

Move erbjuder öppna utbildningar inom coaching, läs gärna mer om dem här.

Lars Leiram är ansvarig för området Coaching hos oss på Move. När du kontaktar Lars så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når honom på lars@move.se eller +46 733 601 718.

 

Facilitering

För oss handlar Facilitering om att underlätta, förenkla, och effektivisera möten för att nå handfasta resultat.

Facilitering är en nyckelkompetens för alla som jobbar med människor. Det handlar om samspel, kommunikation och förtroende; att skapa öppningar som hjälper grupper att nå sin fulla potential.

Vi på Move är specialister på facilitering. Vi får grupper att tänka tillsammans och tänka nytt, oavsett om det gäller ett längre förändringsarbete, ett kort projektmöte, ett ledningsgruppsmöte eller en workshop med ett specifikt mål. Facilitering stärker gruppens lust och förmåga att nå dit de vill, och ibland längre.

Facilitering är ett förhållningssätt och en kompetens som går att lära sig. Det är roligt och ju mer du övar, desto skickligare blir du. Varje vecka faciliterar vi möten åt våra uppdragsgivare och erbjuder dessutom utbildningar och certifieringar på flera nivåer.

Lars Leiram är ansvarig för området Facilitering hos oss på Move. När du kontaktar Lars så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når honom på lars@move.se eller +46 733 601 718.

Kommunikation

Ett företags kommunikation – och hur väl den fungerar – är en avgörande framgångsfaktor.

Ledarens roll har förändrats bara på några årtionden. Idag räcker det inte att vara en lysande strateg och en sylvass analytiker – en modern ledare måste också nå fram till sina medarbetare och bygga relationer för att väcka vilja, motivation och engagemang.

Det räcker inte att medarbetarna förstår visionen, värderingarna och de gemensamma målen, de behöver också känna sig engagerade och delaktiga. För det krävs bra kommunikation på flera olika plan.

På Move arbetar vi med flera angelägna områden: från ledarkommunikation, intern kommunikation och kommunikation vid förändring, till presentationsteknik, retorik och hur man utvecklar och kommunicerar värderingar. I likhet med alla våra insatser så anpassar vi arbetsformen efter era behov.

Oftast leder vi workshops med lednings- och medarbetargrupper, levererar längre eller kortare utbildningar, eller ger löpande konsultstöd.

Lars Leiram är ansvarig för området Kommunikation hos oss på Move. När du kontaktar Lars så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov.  Du når honom på lars@move.se eller + 46 733 601 718.

Ledarskap

Ledarskap är ett hantverk – inte ens kompetens du föds med. Det betyder att ledarskap är något du faktiskt kan lära dig.

Kraven på dagens ledare är stora. Igår räckte det med att vara analytiker och strateg. I dag måste en ledare också vara empatisk, entusiasmerande och en lysande kommunikatör. Dessutom belönar vårt samhälle ofta kortsiktigt tänkande, men en bra ledare behöver också stå för långsiktig uthållighet och en vilja att värna om människor i organisationen.

Det första steget mot ett medvetet ledarskap är att förstå sig själv. Först därefter kan du förstå andra. Detta kräver självkännedom, självdisciplin och anpassningsförmåga – och en insikt om att dina behov och känslor i en specifik situation inte alltid borgar för kloka beslut. En medveten ledare justerar därför sitt ledarskap för varje situation.

Vi på Move utvecklar ledare utifrån deras specifika utmaningar. Oavsett om det gäller självinsikt, kommunikativ förmåga, förståelse för gruppdynamiska processer eller kunskap kring hur man skapar kreativitet, delaktighet och lärande i organisationer. Vi arbetar med coachning av enskilda ledare, utveckling av ledningsgrupper, konsultinsatser och skräddarsydda ledarskapsutbildningar.

Alexandra Thomas är ansvarig för området Ledarskap hos oss på Move. När du kontaktar Alexandra, så lyssnar hon på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når henne på alexandra@move.se eller på +46 737 802 668.

 

Förändring

Att något behöver förändras är ofta tydligt. Men att veta vart man ska – och hur man tar sig dit – är ofta en utmaning…

Move stödjer er på vägen. Vi stärker er förmåga att göra medvetna val och manövrera rätt i förändringen. Genom att utmana invanda mönster, bevara det som fungerar och stötta ledare och medarbetare, så når ni ända fram utan att tappa styrfart.

Vi utvecklar er kapacitet att leda förändringen mot varaktiga resultat. Det innebär att när vi avslutar vår del i processen så finns kompetensen kvar i er organisation – en viktig framgångsfaktor. Tillsammans med oss får ni det att hända på riktigt.

Lars Leiram är ansvarig för området Förändring hos oss på Move. När du kontaktar Lars så lyssnar han på din bakgrundsbeskrivning och ringar sedan in era konkreta behov. Du når honom på lars@move.se eller +46 733 601 718.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30