Kontakta Oss!

*Namn:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

Hållbart Lärande med AGES-modellen

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller forskning och teorier kring lärande och förändring. Därför har vi valt att arbeta med lärande utifrån AGES-modellen.        

I en värld där utbildningsbehov ökar i organisationer i samma takt som utvecklingen i omvärlden, uppstår frågan om hur lärande sker på bästa sätt. Den tidigare formen med blockinlärning har starkt ifrågasatts av neurovetare. Neurovetenskaplig forskning har visat att det finns bättre sätt för inlärning än blockinlärning, om man vill uppnå hållbar inlärning. 

GDQ – Group Development Questionnaire

Grupputveckling för att skapa effektiva team

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper en grupp att bli ett högpresterande team. Den är utvecklad och bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA. Idag är GDQ välkänt och används vid teamutveckling.

TPLC

Genom den Transformerande Coachingen (TPLC) får du verktyg som tar dig till effektivare nivåer genom samtal och diskussioner

Teambook

Teambook ett helt unikt digitalt stöd stöd revolutionerar både sättet att jobba med utvecklingfrågor och, framförallt, resultatet.

Thomas360

Thomas360 ger en objektiv ram för att identifiera utvecklingsområden, öka självkännedom och skapa målinriktade

Mebook

Mebook är ett digitalt webbaserat system för utveckling, som stöttar med löpande uppföljningar och uppgifter

NLP

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) ger dig verktyg, modeller och tekniker som hjälper dig i kommunikationen med dig själv och med andra.

Logo small

Södra Promenaden 51, 211 38 Malmö
+46 (0) 40 – 10 65 30